Cele reklamy

Celami przekazów reklamowych będą kwestie związane z bezpośrednim i pozytywnym oddziaływaniem na ekonomię firmy. Artykuł odpowie na pytanie: jakie są cele reklamy?

Cele reklamy


Wśród rodzajów celów możemy je kategoryzować w pięciu grupach:

Cele związane z osiąganiem zysków
Z jednej strony może to oznaczać możliwość poszerzenia źródeł przychodów poprzez zastosowanie kampanii reklamowej, która obejmuje przykładowo podniesienie poziomu sprzedaży w porównaniu z poprzednim okresem działalności.

Cele związane z redukcją kosztów
Przekazy reklamowe mogą wpływać na preferencje klientów, kreując nowe potrzeby i wyznaczając trendy. Kierowanie popytem będzie zatem jednym z bardzo efektywnych narzędzi, przydatnych m.in. w niwelowaniu okresowych wahań sprzedaży czy stosowania wybranych technik kupowania i płacenia.

Cele związane z nadawcą (przedsiębiorstwem)
Stawia się przede wszystkim na zwiększenie rozpoznawalności firmy, poprawę jej ogólnego wizerunku, chęć szerszego wypromowania się na rynku i dotarcie do klienta z ciekawym, oryginalnym przekazem wzmacniającym pozycję przedsiębiorstwa.

Cele reklamy

Cele związane z odbiorcą (klientem)
Reklama będzie miała za zadanie poinformować potencjalnego nabywcę o ofertach przedsiębiorstwa, przekonać go do skorzystania z produktów określonego producenta oraz wykreować poczucie lojalności. Będą to także działania związane z ustawicznym budowaniem kontaktów na linii firma-klient, tworzenie mocnego wizerunku produktów i wpływanie na wytwarzanie określonych (przydatnych dla nadawcy) potrzeb odbiorcy.

Cele związane z produktem
Sprawienie, by odbiorca dowiedział się jak najwięcej o danym produkcie, wytworzenie "chęci posiadania" danego przedmiotu, podkreślanie jego przydatności i pozytywnych cech, poinformowanie klienta o zaletach płynących z posiadania reklamowanego produktu lub usługi.

Warto zaznaczyć, że wyżej wymienione cele reklamy nie są jedynie związane z bezpośrednim wpływaniem na klienta. Przedsiębiorstwa mogą je osiągać różnymi sposobami. Odbiorcą reklamy oleju silnikowego nie musi być przeciętny użytkownik samochodu, ale i np. mechanik. Wpływ na osoby, które zainicjują sprzedaż produktu jest bardzo ważny, w szczególności gdy są one autorytetami w danej dziedzinie.