Definicja promocji

Zanim potencjalny klient dokona zakupu towaru, osiągnięte muszą zostać takie etapy, jak zwrócenie uwagi, wywołanie zainteresowania, stworzenie chęci posiadania towaru oraz przekonanie do zakupu. To właśnie one definiują promocję. Sprawiają, że u potencjalnego nabywcy pojawi się chęć odbioru oraz pojawi się rozważanie nad zakupem dobra. Czym dokładnie jest promocja?

Czym jest promocja? Definicja promocji

Promocja to rodzaj przedsięwzięcia marketingowego, podejmowanego przez przedsiębiorstwo lub instytucję na określonym rynku zbytu, którego celem jest uzyskanie wzrostu popytu na świadczone usługi lub sprzedawane produkty.

Realizacja działań promocyjnych opiera się na dostarczaniu informacji, obietnic oraz argumentacji obecnym i potencjalnym nabywcom, wpływając tym samym na podejmowane przez nich decyzje. W rezultacie mają one zachęcić klientów do skorzystania z promowanej oferty, a przy okazji wykreować pozytywną opinię na temat danej organizacji. Promocja może się odbywać za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji. Najważniejszy z nich to sam przedmiot oferty, czyli produkt lub usługa. Powinien być optymalnie dostosowany do wymagań, potrzeb i preferencji potencjalnych odbiorców. Ważnym aspektem promocji jest także cena. Jej wartość musi odpowiadać zarówno pozycji przedsiębiorstwa, jak i aktualnej sytuacji konkurencyjnej na danym rynku. Podmiot zdecydowany na promocję może korzystać z różnych sposobów dostarczania klientom niezbędnych informacji, które przyczynią się do zwiększenia popytu na oferowane dobra.

Można wyróżnić następujące etapy promocji:

  1. spostrzeżenie;
  2. poznanie - istotny etap z uwagi na konieczność przekazania odbiorcy wszelkich istotnych dla niego walorów oferowanego towaru;
  3. skłonność - polega na wykształceniu się wyraźnych preferencji;
  4. preferencje - etap najtrudniejszy, promocja ma wówczas na celu przekonanie potencjalnego nabywcy o tym, że promowany produkt może zaspokoić jego potrzeby - dodatkowo należy dostarczyć adresatowi sensownych argumentów przekonujących do zakupu;
  5. przekonanie - jest to etap, który świadczy o skuteczności promocji, dlatego powinny w tej fazie zostać dostarczone takie informacje, które skłonią potencjalnego klienta do zakupu - powinna pojawić się informacja, gdzie można nabyć reklamowany produkt;
  6. zakup - jest to osiągnięcie i sfinalizowanie celu, jaki chciało osiągnąć przedsiębiorstwo poprzez promocję - takie osiągnięcie określa się mianem sprzedaży.

Z powyższego wynika, że celem głównym promocji jest pomniejszenie dystansu, jaki istnieje pomiędzy oferowanym produktem a potencjalnym klientem

Źródło: