Definicja reklamy

Reklama, pojęcie szeroko definiowane, tak samo szeroko rozumiane i chętnie używane w różnych kontekstach, ulegało i wciąż podlega wielu przeobrażeniom. Stąd też teraźniejsza definicja reklamy odbiega nieco od tej, wywodzącej się wprost od łacińskiego wyrazu "reclamare".

Czym jest reklama? Definicja reklamy

Zwrot ten oznaczał dosłownie "odzew", czyli reakcję zwrotną powiązana z istnieniem komunikatu, wypływającego od osoby nawołującej. Pierwsze reklamy były komunikatami wysyłanymi na targach i jarmarkach przez agitatorów, którzy donośnym głosem starali się przekonać przechodniów do skorzystania z usług szewca lub rzeźnika. To od skuteczności ich perswazji zależało, czy przedsiębiorca zakończy dzień z zyskiem, czy zanotuje sprzedaż na niskim poziomie. W toku dziejów pojęcie reklamy znacznie się poszerzyło i nabrało nowych znaczeń.

Jacek Kall, twórca książki pt. "Reklama" określa ją jako "kontrowersyjny fragment życia codziennego". Autor zwraca uwagę na fakt, że reklama, czasami w sposób bezczelny i ordynarny, wdziera się do życia przeciętnej osoby - bez żadnej zgody. Dziś komunikaty zachęcające do zakupu dowolnego produktu znajdujemy na każdym kroku - przeglądając internet, zaglądając do skrzynki pocztowej, czy wychodząc na ulicę - w postaci billboardów i plakatów. O ile w czasach średniowiecza można było je spotkać jedynie na dużych miejskich spędach, targowiskach czy zatłoczonych ulicach, tak we współczesności nie mamy możliwości ucieczki od wszechobecnej reklamy.

Robert Nowacki, autor "Reklama. Podręcznik" wskazuje, że reklama jest "podstawową formą komunikowania się przedsiębiorstw z rynkiem", co dobrze oddaje charakter dzisiejszej reklamy. W dzisiejszych realiach rynkowych, reklama musi docierać do odbiorcy, przebijając się przez szereg przeszkód osłabiających jej percepcję. Stąd też jej obecność niemal w każdym aspekcie życia.

Można stwierdzić, że reklama jest najbardziej widoczną formą komunikowania się firm z potencjalnymi konsumentami. Jest ona wszechobecna, ponieważ musi przedrzeć się do odbiorcy rożnymi kanałami. W literaturze naukowej podjęto się wielu prób zdefiniowania terminu reklamy. Bez względu na przyjmowane kryteria, można wyróżnić kilka cech wspólnych, niemalże wszystkich definicji - reklama będzie zawsze miała na celu przekonać odbiorcę do skorzystania z oferty usługi lub produktu.