Funkcje promocji

Promocja oznacza wzajemne oddziaływanie pomiędzy przedsiębiorstwem a kupującym poprzez informacyjno-nakłaniające działania, wskutek których odbiorca oferty promocyjnej staje się potencjalnym nabywcą. Polityka promocji staje się więc jednym z głównych elementów marketingu, ponieważ odpowiada za koordynację popytu i podaży. Pełni ona istotną rolę z uwagi na fakt, że dzięki niej odbiorca zostaje zachęcony do zakupu towarów i usług danej firmy, jednocześnie pozwalając przedsiębiorstwu na zdobycie przewagi nad konkurencją.

Funkcje promocji

Istotny wpływ na to mają funkcje promocji:

  1. informacyjna;
  2. pobudzająca;
  3. konkurencyjna.

Funkcja informacyjna

Jest to najważniejsza funkcja promocji marketingowej. Przede wszystkim odpowiada ona za przekazywanie potencjalnym oraz obecnym nabywcom informacji, które pozwalają na zaznajomienie się z rynkiem oraz prowadzą ku zwiększeniu popytu na poszczególne towary danej firmy. Ponadto funkcja informacyjna jest niezbędna do uzyskania informacji na temat danej firmy, takich, jak działalność firmy, jej historia, jej oferta wyszczególniająca dobra bądź usługi, możliwości ich zastosowania, dane do kontaktu itp. W związku z powyższym funkcja informacyjna wiąże się bezpośrednio z fazą podejmowania decyzji oraz realizacji zadań.

Funkcja pobudzająca

Głównym celem funkcji pobudzającej jest wzbudzenie konkretnych reakcji potencjalnych nabywców. Dzięki tej funkcji obecni i przyszli klienci danej firmy otrzymują informacje, które skierowane są na zalety produktów. Polega ona na wskazaniu rodzaju dóbr i usług, ich cen, możliwości zakupu i miejsca jego dokonania, ale przede wszystkim jej zadaniem jest określenie wszelkich korzyści związanych z użytkowaniem oferowanych towarów. Funkcja pobudzająca w znacznym stopniu polega na zwiększeniu poziomu sprzedaży produktów, wskutek czego firma ukierunkowuje się na zysk, który częściowo przeznaczony zostaje na ulepszenie danego towaru, co wpłynie z pewnością na jego większą konkurencyjność.

Funkcja pobudzająca zwraca uwagę nabywców na zalety oferty:

  • zróżnicowanie produktów lub usług;
  • atrakcyjne ceny;
  • łatwą dostępność;
  • korzystne warunki umowy;
  • możliwości zapewniane przez używanie produktu lub skorzystanie z usługi.

Funkcja konkurencyjna

Głównym zamierzeniem funkcji konkurencyjnej jest zaaranżowanie narzędzi rywalizacji rynkowej, które nie są powiązane z cenami usługi i towarów. Niniejsza funkcja może zostać poprowadzona w dwóch kierunkach. Jeden z nich dotyczy przede wszystkim siły przebicia na rynku oraz atrakcyjności programu promocji. Drugi zaś polega na możliwości powstawania zakłóceń w promocji konkurencyjnych firm.

Zadaniem promocji jest zbliżenie ku sobie oferowanego produktu oraz potencjalnego nabywcy. Może nastąpić to w dwojaki sposób - poprzez zbliżenie nabywcy do produktu oraz odwrotnie - produktu do nabywcy. Pierwsza sytuacja ma miejsce w przypadku zastosowania reklamy bądź public relation, czyli poprzez bezpośrednie kształtowanie popytu konsumentów. Drugi sposób ma na celu kształtowanie i podwyższenie atrakcyjności oferty podażowej firmy, co można osiągnąć za pomocą osobistej sprzedaży i dodatkowej promocji. Skuteczność oddziaływania promocji wiąże się bezpośrednio z innymi działaniami marketingowymi. Nie jest więc samodzielnym środkiem oddziaływania na rynek, mimo swojej odrębności w przedmiocie funkcjonowania i użytych w niej narzędzi.

Źródła:

  • M.P. Murawski "Znaczenie promocji w działalności marketingowej przedsiębiorstwa"