Funkcje reklamy

Współcześnie reklamę definiuję się jako formę nawiązania relacji z klientem - poprzez przekazywanie ogólnych (jak i szczegółowych) informacji rynkowych. Wykorzystuje się ją nawet w małych przedsiębiorstwach. Z tego względu nasuwa się pytanie: jakie są funkcje reklamy i w jakim celu się ją stosuje?

Funkcja informacyjna
Odbiorca jest zbyt zajęty codziennymi obowiązkami, aby wnikliwie analizować przemiany zachodzące na rynku sprzedażowym - a co za tym idzie - racjonalnie nabywać określone produkty. Stąd też podstawowa funkcja reklamy obejmuje kwestie związane z informowaniem. Będą one dotyczyć zarówno zapoznania odbiorców z nowymi produktami firmy, ale również skupią się na kwestiach związanych z właściwościami produktu, ceną, miejscami sprzedaży i wszystkimi innymi pożądanymi informacjami, stanowiącymi niejako instrukcję dla "zagubionego" odbiorcy. Rola informacji jest najważniejszą funkcją reklamy, ze względu na rozwiniętą konkurencję pomiędzy firmami i ogromną chęć zabiegania o każdego klienta.

Funkcja nakłaniająca (wpływająca na odbiorcę)
Przedsiębiorstwa muszą nieustannie przekonywać potencjalnych klientów o potrzebie skorzystania z oferowanych usług. Nakłanianie będzie miało na celu wyperswadowanie odbiorcy, że reklamowany produkt jest dużo lepszy niż ten, który zaproponowała konkurencja. Oddziaływania perswazyjne mogą przyjmować różną formę i będą związane z przyciąganiem nowych odbiorców, pozyskaniem osób wstępnie zainteresowanych ofertą, a także odzyskaniem utraconych wcześniej klientów.

Funkcje reklamy

Funkcja przypominająca
O każdego klienta firma musi dbać, ponieważ w warunkach wolnego rynku jest on podmiotem niezwykle niestabilnym, o którego stratę wyjątkowo łatwo. Stąd też kolejna z funkcji reklamy, mająca na celu zatrzymanie klienta jak najbliżej firmy. Przypomnienie będzie dotyczyć konieczności kreowania lojalności odbiorcy wobec produktów, usług, marek a nawet miejsc sprzedaży.

Stworzenie pozytywnej postawy wobec przedsiębiorstwa można uzyskać poprzez kilka działań, wymienionych przez Kalla:

  1. kreowanie postawy - skierowane na osoby, które dotychczas nie korzystały z usług nadawcy komunikatu reklamowego i spotykają się z oferowanym produktem po raz pierwszy;
  2. umacnianie pozytywnej postawy - wpływanie na osoby wstępnie zainteresowane usługami firmy, ze względu na ich preferencje konsumenckie;
  3. utrzymanie pozytywnej postawy - dotyczy to klientów, którzy już skorzystali z reklamowanych produktów i odczuwają wobec nich pozytywne skojarzenia;
  4. modyfikowanie postawy - skojarzenie produktu z innym typem lub zestawem motywów, który może skłaniać określoną grupę odbiorców do zakupu;
  5. zmianę negatywnej postawy - najtrudniejsze działania, związane z odzyskaniem utraconych odbiorców.

Kreowanie pozytywnej postawy