Rodzaje marketingu

Tworzenie się coraz nowszych rodzajów marketingu związane jest m.in. z postępem technologicznym, który wymusza na producentach działanie na wielu, nieeksploatowanych dotąd, płaszczyznach. Krokiem milowym było powstanie globalnej sieci internetowej, która stała się ogromnym polem do nowych działań marketingowych. Nie sposób wymienić wszystkich rodzajów marketingu, chociażby przez wzgląd na to, że sam marketing internetowy dzieli się na kilkadziesiąt pomniejszych części.

Rodzaje marketingu

Do najważniejszych form można zaliczyć te, które zostały wypracowane w pracy pod redakcją Muzahima Al-Noorachiego, pt. "Współczesne wyzwania marketingowe - wybrane zagadnienia":

 • marketing szeptany;
 • marketing partyzancki;
 • marketing otoczenia;
 • mobilny marketing;
 • programy lojalnościowe;
 • marketing dziecięcy.

Marketing szeptany

Cechuje się bardzo wysoką skutecznością, ze względu na wykorzystanie osobowych źródeł informacji, które są wiarygodnym kanałem przekazu. Niegdyś utarło się określenie "poczta pantoflowa" - które w dużym stopniu oddaje charakter działań tego marketingu. Polegać on będzie na rekomendowaniu określonego produktu lub usługi przez osoby, które już z nich skorzystały i mają wobec nich pozytywne skojarzenia. Niewątpliwą siłą takiego marketingu jest możliwość bezpośredniego docierania z przekazem "od klienta do klienta". Tego typu działania są naturalną formą rekomendacji, zatem nie posiadają cech przymusu (nie powinny być negatywnie odebrane przez drugą stronę). Dzięki możliwości błyskawicznego docierania z przekazem przez internet, wyewoluowały nowe formy marketingu szeptanego, obejmujące próby rekomendowania określonych produktów poprzez blogi tematyczne, wideo-prezentacje czy artykuły prasowe. Jeśli są dystrybuowane przez specjalistów w danej branży (np. makijażystki zachwalające cechy określonego kosmetyku) mogą bardzo skutecznie oddziaływać na grono odbiorców.

Marketing partyzancki

Jest to tzw. "guerrilla marketing", będzie bazować na kreowaniu nieoczywistych przekazów, nierzadko okraszonych treściami kontrowersyjnymi i obrazoburczymi. Głównym celem jest wywołanie szoku i zdziwienia, a następnie zainteresowania danym produktem potencjalnego konsumenta.

Marketing "związany z otoczeniem"

Z angielskiego - ambient media marketing - to pewien pogląd, zakładający że każdy (dosłownie każdy) fragment przestrzeni zewnętrznej może być elementem do zaaranżowania komunikatu reklamowego. Reklama umieszczana na biletach komunikacyjnych, barierkach przy drogach, kanałach kanalizacyjnych czy chociażby na ciałach bokserów wychodzących na ring, wpisuje się w "ambientową" formę dystrybuowania przekazów marketingowych.

Marketing mobilny

Z języka angielskiego - mobile marketing - skuteczniejsza, w porównaniu z marketingiem prowadzonym poprzez kampanie reklamowe i tradycyjne rodzaje reklamy, forma marketingu, notująca nawet do 25% wyższe wskaźniki efektywności.

Marketing dziecięcy

- kindermarketing - to działania ukierunkowane na najmłodszych odbiorców, którzy stanowią pokaźną grupę docelową o wysokim potencjale. Kindermarketing będzie uwzględniać specyficzne cechy dzieci, związane ze procesem rozwoju małych konsumentów. W ten sposób można nie tylko wpływać na ich preferencje, ale również kreować modę i wyznaczać nowe trendy, chętnie adaptowane przez dzieci. Budowanie pozytywnego wizerunku w oczach najmłodszych ma także zaprocentować w przyszłości, w postaci świadomego, lojalnego konsumenta.

Wśród innych rodzajów marketingu możemy wyróżnić także między innymi:

 • kampanie łączone,
 • marketing polityczny,
 • marketing zapachowy,
 • marketing narracyjny,
 • i wiele innych przykładów związanych z chęcią kształtowania i spełniania oczekiwań odbiorców, przy opłacalnej wymianie handlowej.

Źródła:

 • Czubała Anna (red.), Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.